Política de privacitat

Rosticerías Calalanas S.L informa tot seguit de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. L’ús de la pàgina web pillopollo.cat no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma.

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Identitat: ROSTISSERIES CATALANES SL.
Direcció: PASSEIG MARÍTIM, 9 ROSES 17489
NIF: B55304414
Correu electrònic: rostisseria@pillopollo.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Rosticerías Calalanas S.L fem servir les seves dades personals únicament per donar resposta a les sol·licituds remeses per vostè des dels mitjans facilitats al nostre web. El tractament que farem serà únicament atendre les consultes que ens plantegi.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment informat per donar resposta a les consultes plantejades a través de la pàgina web, el que suposa l’acceptació d’aquestes condicions per part de l’interessat.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals no seran proporcionats a tercers excepte obligació legal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades seran conservades el temps necessari per donar resposta a les consultes, i posteriorment 12 mesos per evitar possibles errors o malentesos.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Té dret a obtenir confirmació sobre si en Rosticerías Calalanas S.L estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. També té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, també es pot oposar a l’tractament de les seves dades.

Rosticerías Calalanas S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Recordeu que en tot moment podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem han estat proporcionades directament per vostè a través dels diferents formularis de què disposa la pàgina web.

Únicament es tractaran les dades identificatives i de contacte facilitades.